Yangın ihtimaline karşı zarar görebilecek insan ve eşyanın korunabilmesi için 3 farklı yangın tesisatı sistem kurgulanmıştır. Bunlar;

Yangını söndürme sistemleri, (suyla söndürme ve gazla söndürme)

Zehirli gaz ve dumanların hızlıca dışarıya atılması,

Belirlenen alan ve dışarıdaki hava arasında basınç oluşturulmasıdır.