Radyant ısıtma sisteminde bölgenin geneli veya ortamdaki hava değil ısıtılmak istenen ve önceden belirlenmiş alanlar seçilerek sııtma sistemi gerçekleştirilmektedir. Mekansal olarak büyük alanların veya bir bölümü açık olan alanların ısıtılmasında verimli bir ısıtma sistemidir. Özellikle son dönemlerde hizmet sektörlerinden olan kafeterya, restautant, mağaza gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Isıtma prensibi olarak sadece ısıtılmak istenen bölgeye ve o alandaki maddelere uygulanır.