Kapalı yapılar içinde bulunan sıcaklığın belirlenen bir sıcaklık derecesine getirilmesi yahut alan içerisindeki normal sıcaklık derecesinin arttırılıp standart bir sıcaklığa kavuşturulması işlemini kapsamaktadır. Klima ve soğutma tesisatı hizmetlerinin çalışma sitemleri aynıdır. Ancak bu sistemlerin uygulanmasında göz önünde bulundurulması gereken nasıl bir mekanda çalıştırılacağı ve klimaların kapasite ve kalitelerinin önemidir.